Politika privatnosti

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način na koji „Tim” doo Bajina Bašta prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika preko sajta www.timbb.rs. Politika privatnosti se odnosi na sajt i sve kanale digitalnog marketinga povezane sa njim.

Lični identifikacioni podaci

„Tim” doo Bajina Bašta prikuplja lične, identifikacione podatke od korisnika prilikom njihove posete sajtu, popunjavanjem formulara – kontakt forme. Korisnicima se pruža mogućnost anonimne posete sajtu. Po potrebi, mogu im se tražiti ime, prezime i mail adresa. Za kupovinu online neophodno je otvaranje naloga na sajtu, uz ostavljanje dodatnih informacija, poput adrese stanovanja i broja telefona. „Tim” doo Bajina Bašta prikuplja lične informacije samo u slučaju da je korisnik saglasan. Korisnik uvek može odbiti da pruži lične informacije, osim što u tim slučajevima može biti uskraćen za određene aktivnosti na sajtu.. Korisniku se mogu tražiti demografski podaci, poput datuma rođenja, pola i zanimanja, u cilju prilagođavanja sadržaja sajta njegovim potrebama.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

„Tim” doo Bajina Bašta prikuplja podatake o korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa sajtom. To uključuje podatke kao što su: ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o posetiocima sajta, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije. „Tim” doo Bajina Bašta koristi „cookies“ da Vam pomogne da prilagodite korišćenje interneta Vašim potrebama. Cookie je tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Cookie-i su jedinstveno dodeljeni Vama, i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

Kako koristimo prikupljene informacije

„Tim” doo Bajina Bašta može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u sledeće svrhe: Za poboljšanje svojih usluga; Da efikasnije odgovori na zahteve korisnika od strane korisničke službe i podrške; Za personalizaciju iskustva korisnika; Radi unapredjenja sajta I prilađavanje sadržaja potrebama korisnika; Za realizaciju promocija, takmičenja, istraživanja ili drugih aktivnosti u okviru sajta; Za slanje periodičnih sms i elektronskih poruka korisnicima koje su pristali da ih primaju, o temama iz opsega njihovih interesovanja, ali i kao kanal komunikacije za rešavanje molbi, pitanja i/ili drugih zahteve korisnika.

Zaštita podataka

„Tim” doo Bajina Bašta usvaja prikupljanje podataka, skladištenje i obradu i sigurnosne mere za zaštitu od neovlašćenog pristupa, promena, obelodanjivanja ili uništavanja ličnih informacija, imena, transakcija informacija i podataka koji se nalaze na sajtu. Sajt www.timbb.rs. je u skladu sa “PCI vulnerability standards” i GDPR-a, u cilju stvaranja što povoljnijeg, sigurnog, ambijenta za korisnike.
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, ceo proces naplate obavlja se na stranicama banke.

Čuvanje i deljenje ličnih podataka

Podacima korisnika raspoložu zaposleni u „Tim” doo Bajina Bašta kojima su oni neophodni za obavljanje posla, pri čemu su oni svesni značaja čuvanja tajnosti podataka i odgovorni su za poštovanje ove Politike privatnosti. „Tim” doo Bajina Bašta ne prodaje, niti iznajmljuje korisničke lične identifikacione podatke. Pored ovlašćenih zaposlenih u „Tim” doo Bajina Bašta informacije o korisnicima se mogu proslediti trećim licima kao što su kurirska služba u slučaju online kupovine, kako bi porudžbina bila uspešno isporučena. Moguće je deljenje informacija o korisnicima sa poslovnim partnerima sa kojima je ostvarena saradnja u cilju obezbeđivanja dodatnih opcija na sajtu. Sve informacije prikupljene na sajtu dostupne su ovim partnerima. Za slanje newsletter i sms/viber kampanja prikupljaju se podaci koji se čuvaju u bazi servisa NTH sa kojim je ostvarena saradnja, a čije je poslovanje takođe prilagođeno GDPR regulativi. „Tim” doo Bajina Bašta koristi usluge servisa za praćenje artivnosti pretplatnika u kampanjama. Korisnici sajta imaju mogućnost izbora da li da budu na mailing/sms listi. Mogu se odjaviti svaki put kada dobiju obaveštenje o novostima (newsletter na mail ili sms/viber poruka).

Prava korisnika

U skladu sa GDPR regulativom Korisnik ima pravo: da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u bazi podataka; da zatraži izmenu svojih podataka sačuvanih u bazi kompanije; da zatraži brisanje njegovih podataka iz baze; trajno deaktiviranje naloga na sajtu.

Prihvatanje uslova

U interesu korisnika je da Politiku privatnosti pročita prilikom pristupa sajt Korišćenjem sajta, podrazumeva se da je saglasan sa uslovima. U suprotnom, korisnik ne treba da pristupa sajtu.

Izmene politike privatnosti

„Tim” doo Bajina Bašta zadržava diskreciono pravo da ažurira Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, nakon čega se revidentira ažurirani datum na dnu stranice. Obaveštenje o izmenama se ne šalje. Kako bi korisnik ostao informisan o načinu zaštite njegovih ličnih podataka i u cilju sticanja svesti o mogućim modifikacijama, preporučuje se periodična poseta ovoj stranici i pregled Politike privatnosti Ukoliko korisnik nastavi sa aktivnostima na sajtu nakon ovih izmena, smatra se da ih prihvata i saglasan je sa istim.

Kontakt

Dodatne informacije i objašnjenja vezana za Politiku privatnosti i njeno sprovođenje korisnik može dobiti slanjem upita e-mail adresu info@timbb.rs.

U Bajinoj Bašti, dana 01.11.2020. godine

Vaša Tim online prodavnica